Показники бібліотечної статистики

ЧИТАНІСТЬ (Ч) – середнє число книг, виданих одному читачу в рік, вираховується шляхом ділення кількості виданих за рік книг (В) на число читачів, зареєстрованих за рік (А). Показник характеризує інтенсивність читання:

Ч = В : А

Середній показник читання в бібліотеці - 17-22.

ВІДВІДУВАНІСТЬ (Вд.) – середня кількість відвідувань, що приходиться на одного читача в рік. Вираховується шляхом ділення числа відвідувань за рік (Вд.) на число читачів (А). Показник характеризує активність відвідування читачами бібліотеки:

Вд = Вд : А

СЕРЕДНЄ ДЕННЕ ВІДВІДУВАННЯ (СДВ) – середнє число відвідувань абонемента або читальної зали за день. Вираховується за допомогою ділення числа відвідувань за рік (Вд) на число робочих днів в рік (Д). Показник характеризує використання абонемента або читальної зали, навантаження бібліотечних працівників:

СДВ = Вд : Д

ОБЕРТАНІСТЬ КНИЖКОВОГО ФОНДУ (Об) – середнє число видач, яке приходиться на одиницю фонда. Вираховується шляхом ділення кількості книговидач за рік (В) на кількість книг, брошур, журналів та ін. документів, які є на кінець року (Ф). Показник обертаності характеризує ступінь використання книжкового фонду:

Об = В : Ф

Середній показник обертаності - 3-1,4

КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ (К) – середня кількість книг, що приходиться на одного зареєстрованого читача. Вираховується шляхом ділення кількості книг, що є в бібліотеці на кінець року (Ф), на число зареєстрованих читачів (А). Показник книгозабезпеченості характеризує величину книжкового фонду по відношенню до числа читачів, тобто його достатність:

К = Ф : А

Книгозабезпеченість в 8-10 - 12 книг

Кiлькiсть переглядiв: 2592

Коментарi